Verslag Wintertentoonstelling 2021

Na een jaar zonder Wintertentoonstelling, hadden we nu de hoop weer een show te kunnen organiseren. Er zouden sowieso (corona) hobbels komen zoals de QR-code controle, maar we konden in ieder geval iets gaan organiseren. Dus werden alle draaiboeken opgezocht en gingen we aan de slag. Dan komt de tweede hobbel, er mogen geen hoenders tentoon gesteld worden vanwege de zeer besmettelijke vogelgriep. Ga je dan toch door met de organisatie, want dan heb je beduidend minder dieren? Ja, beslissen we. Dan maar weer zoals in 2016 zonder de hoenders. Op de sluitingsdatum zijn er nog weinig dieren ingeschreven maar na enkele dagen uitstel komen we toch nog op een mooi aantal van 121 konijnen en 29 cavia’s.

Op donderdagochtend zijn de kooien weer snel neergezet in de mooi schoon opgeruimde kas Preesman en zitten ‘s avonds de dieren al snel in hun kooien. Dan komt er weer een hobbel in de organisatie, keurmeester v/d Steeg meldt zich ziek. Na overleg besluiten we de dieren onder de andere twee keurmeesters te verdelen. Na wat geschuif met lijsten, kaartjes en catalogus beginnen we vrijdagochtend om 8.30 uur met de keuring.

Mevr Bennink was al snel klaar met haar 29 cavia’s, waarbij Guido Kruit de kampioen cavia's wordt met een Rex.

De konijnen keuren duurt nu natuurlijk iets langer maar na een tijdje kunnen we de 2 mooiste C klasse dieren op tafel zetten, waarbij de Klein Chinchilla van Corwin v/d Mark tot de mooiste wordt gekozen. Hierna komen de 7 groepswinnaars op tafel. Er valt er steeds eentje af totdat er twee konijnen over zijn en dan hebben de keurmeesters het lastig om de winnaar te kiezen. Het is ook een mooi plaatje, glimmend ivoor tegen een glanzend zwart. Na veel overleg wint de Alaska van Henry v/d Herik, maar ook de Satijn van Wim van Dongen krijgt een U98. Heel weinig verschil tussen deze twee fraaie dieren.

Dan wordt het weer stil in de kas, want de hobbel om publiek uit te nodigen vonden we toch wat te hoog, met de hoge besmetting cijfers. Daarnaast mis je ook nog het gekukel en gekakel van de hoenders en dwerghoenders. Deze stilte is over als de fokkers naar hun scores komen kijken en algauw is het weer een gezellige boel.

Op het einde van de avond heeft voorzitter Guido nog een mooie speech voor Cor van Schelven, die 25 jaar lid is van de KLN. Er wordt hem een oorkonde overhandigd met een mooi speldje van de KLN. Dan wordt het tijd om de hulpen Gerrit Robbemont en Gert Kruijthoff te bedanken voor hun inzet en ook familie Preesman wordt hartelijk bedankt.

Om toch nog iets te doen om de kosten te dekken, heeft er twee dagen een vakjesbord gestaan dat aan het eind goed gevuld was. Diverse leden konden zo een mooie prijs mee naar huis nemen.

We sluiten af met het officiële gedeelte van de avond, de prijsuitreiking. Dit jaar de bokalen worden vergezeld van een zak Havens voer. Kampioen konijnen is Henry v/d Herik, kampioen cavia's Guido Kruit, het Mooiste konijn jeugdlid is van Flore v/d Poel en Corwin v/d Mark heeft het mooiste konijn in de C klasse. Na de prijsuitreiking bedankt voorzitter Guido eenieder voor de mooie gezellige show die we met z'n allen toch hebben kunnen neerzetten, ondanks alle hobbels. De kooien werden al vlot weer geleegd en opgeruimd, door vele handen gelukkig een makkelijk klusje.

En al is onze dag toch best gladjes verlopen, volgend jaar hopen we weer eens een volledige tentoonstelling kunnen houden zonder al die hobbels en beperkingen.

 

 

Verslag JongDierendag 2021

 
Terugblik op de gezamenlijk jongdierendag 4 september 2021 in de loods van de Fam. Verbaas.

Na in 2020 geen jongdierendag te hebben gehouden wegens de Corona hebben we dit jaar, ondanks de regels
van het RIVM waaronder afstandhouden, inenten of coronatest, o.a met een kleiner aantal inzendingen bij de
konijnen, gelukkig weer een show kunnen organiseren. De opzet was om voor de lunch gereed te zijn zodat
er deze keer niet gezamenlijk gegeten behoefde te worden. We hopen volgend jaar weer gebruik te kunnen
maken van de patatkar.
Gelukkig hadden de meeste fokkers begrip voor de nieuwe regels. Veiligheid staat ook op deze dag hoog in
het vaandel. Helaas is de vereniging Nut en Sport Oud-Beijerland opgeheven zodat de gezamenlijke
jongdieren georganiseerd werd door G.K.C., D.E.S. en H.K.V.


Hoenders
Ingezonden waren 20 hoenders waaronder een aantal in een niet erkende kleurslag ter beoordeling van
keurmeester De Dooij i.v.m. een mogelijke erkenning op de Noordshow. Winnaars waren Toon Knoot en
Menno Vlot.

Konijnen
Bij de konijnen natuurlijk een kleiner aantal inzendingen maar een aantal van 70 stuks was een prachtig
aantal voor keurmeester Westerlaken en Adriaans.


Kampioen een Wener blauw van Evert Verbaas.


Mooiste A klas             Evert Verbaas met Wener,
Mooiste B klas             Adri Breure met Wener
op 1 na                         Henry v.d.Herik met Alaska.
Mooiste C klas             Evert Verbaas met Wener
Mooiste D klas             Henry v.d. Herik met Alaska
op 1 na Stijn                Verbaaas met Wener
Mooiste E klas             Pieter Streefkerk met Kleurdwerg,
tevens mooiste dier van een jeugdlid.


Cavia’s
Cavia specialist Van Dongen kon weer veel F predikaten kwijt in zijn keuring van 22 cavia’s.
Kampioen Pieter Streefkerk, tevens mooiste dier jeudlid
tevens winnaar van de A en B klas
De mooiste C klas was van Comb. Engels.


Ondanks de beperkingen kunnen we terug zien op een geslaagde en gezellige show.
Veel inzenders hadden de onderlinge contacten gemist.
We danken iedereen voor de inbreng en hulp op deze jongdierendag. We willen hierbij toch enkele mensen
in het bijzonder bedanken. De familie Verbaas voor het kosteloos beschikbaar stellen van de zaal en
Hanny en Gert Kruijthoff voor het vele werk dat zij wederom voor het secretariaat hebben gedaan.
Hopelijk is er in 2022 weer een show zonder beperkingen.
De commissie gezamenlijke jongdierendag Adri Breure, Henry van den Herik, Els van den Herik, Wim van Dongen en Jan Engels