Gevaarlijk virus voor konijnen

Op maandag 1 augustus is in een speciale vergadering van de KLN besloten met grote meerderheid dat de konijnen voor komende 2 tentoonstellingsjaren moeten zijn ingeënt tegen RhD in alle varianten. Dit houdt in dat voortaan bij alle keuringen alleen de geënte konijnen mogen worden ingezonden met het bijbehorende ent bewijs[kopij hiervan].

Dit gaat al in bij komende jongdierenkeuring. Als het goed is hebben alle leden hierover al bericht gehad. Zo niet graag even contact opnemen met secretariaat. Meer info over RhD en enten hiertegen is bij Jan Engels te verkrijgen.

Hoenderenting

Dit jaar is de jaarlijkse hoenderenting op 20 augustus.

imagesXP2KVL8Y

 

Geslaagde Wintertentoonstelling

De wintertentoonstelling is weer achter de rug en we mogen weer terugkijken op een geslaagd evenement.
Leuk ook was de reactie die we van keurmeester Lenselink kregen vandaag, hij schreef het volgende:
'Ook het contact met uw leden/medewerkers was zeer prettig. Ik wil u dan ook vragen om deze dank over te brengen naar uw leden. Ik kom ook wel eens wat anders tegen. De aandrager liet niet blijken dat de N.H.D. van hem waren. Na de keuring zij hij dat ze van hem waren.  Een compliment. Hij had prachtige dieren.'

Lees het Wintertentoonstelling 2015 Verslag

 

 

 

 

 

Vervangende keurmeester

Wegens ziekte wordt keurmeester Dijkstra op de wintertentoonstelling vervangen door dhr De Klein.

Ledenvergadering

Ledenvergadering op 14 oktober
Raadpleeg de agenda voor meer informatie