Gezamenlijke 'Voorjaarsdag'

Op zaterdag 28 februari aanstaande organiseren GKC, Nut en Sport en DES gezamenlijk een 'Voorjaarsdag'

Een kleine keuring in de ochtend (max 2 konijnen en/of 2 hoenders per lid) wordt na de lunch gevolgd door twee dierbesprekingen. Deze zullen tegelijkertijd worden gehouden, keurmeester Oomen zal de aanwezigen onderhouden over konijnen, keurmeester Rijs doet dit over Hoenders.

Binnenkort krijgen de leden Email/post over deze dag, met het o.a. vraagprogramma.

We hopen op een mooie opkomst voor dit nieuwe initiatief.

Verslag van een afgelaste Wintertentoonstelling

De voorbereidingen begonnen al twee jaar voor de show als Jaap den Tuinder de keurmeesters gaat uitzoeken. Dit jaar zouden de keurmeesters grotendeels uit Friesland komen, zodat ze met één auto konden reizen.

In juni 2013 wordt dan de vergunning aangevraagd bij de bond en zijn we weer een stapje verder.

In de zomervakantie van 2014 besteed Jan Engels heel veel tijd aan de sponsoring. Hij gaat bij alle sponsors langs hun bijdrage en zoals altijd was hij daar ook dit jaar weer zeer succesvol in.

Na de zomervakantie van 2014 gaat dan, direct na de Jongdierendag, het ‘organisatorische motortje’ echt draaien met een bestuursvergadering. Jan geeft dan alvast de meeste sponsoren door aan Gert, die dan al begint aan de catalogus. Met Cees Preesman wordt de locatie besproken en het concept vraagprogramma gaat naar de bond voor goedkeuring. Ook dit jaar horen we niets terug, ‘geen bericht is goed bericht ‘.

Lees meer...

Wintertentoonstelling afgelast

Helaas hebben we alsnog moeten besluiten om de Wintertentoonstelling dit jaar niet door te laten gaan.

Met de nieuwe (nog strengere) regels van de NVWA aangaande tentoonstellingen met pelsdieren, die afgelopen zondag zijn ingegaan is het ons inziens niet mogelijk om de tentoonstelling te houden.

Alle leden hebben via de mail hierover verdere informatie ontvangen.

 

Geen hoenders op de WTT 2014

Zoals iedereen intussen wel gehoord heeft, is de vogelgriep weer in het land. Dat houdt in dat er een momenteel landelijk een ophokplicht en vervoersverbod voor hoenders ingesteld. Ook is er een tentoonstellingsverbod voor hoenders.

Omdat de situatie voor de komende week zeer onzeker is, heeft het bestuur helaas moeten besluiten om op de WTT van dit jaar geen hoenders te showen. Het risico dat bv tijdens de show een nieuw verbod opgelegd zou worden is te groot. Dat zou namelijk ook de eigenaar van de tentoonstellings locatie in grote problemen brengen, die zou dan niet meer in zijn eigen bedrijf mogen komen!

We hopen dat we, ondanks de afwezigheid van de hoenders, toch  al onze leden mogen begroeten op de show, zodat we er weer een gezellig GKC
evenement van kunnen maken.

Hieronder informatie/adviezen over de vogelgriep, zopals verstrekt door de KLN

Inhoud mail van KLN
Adviezen voor fokkers
Vogelgriep, vragen en antwoorden

 

Open provinciale bonds tentoonstelling Boskoop geannuleerd

Wegens de vogelgriep gaat de open provinciale bonds tentoonstelling in Boskoop niet door.