Arjon de Geus Kampioen op de Champion Show

Op de 'Champion Show' in Nieuwegein is Arjon de Geus kampioen geworden met een goud-blauw gezoomede Wyandotte-kriel. Een predikaat 'U' leverde 'hem de titel op. Een resultaat om trots op te zijn.

Nieuwe Leden

We heten Wilbert Visser en Bert Heikoop van harte welkom als lid van GKC.

Oorkonde

Op de Wintertentoonstelling ontving ere-voorzitter Ad van Dongen een oorkonde en bonds-speldje omdat hij al (meer dan) 40 jaar lid is van GKC. Ook voor Mevr. Bijl was er een oorkonde en speldje. Zij is al meer dan 50 jaar lid. Helaas was zij niet aanwezig, maar binnenkort zal de oorkonde en speld aan haar overhandigd worden.